phân biệt sự khác nhau giữa đầu tư và đầu cơ

Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Đầu Tư Và Đầu Cơ

Đầu tư là gì và đầu cơ là gì? Sự khác nhau của chúng ra sao khi mà phương thức nào cũng là cách đầu tư sinh lời của giới kinh doanh?

Nôm na khái niệm về đầu tư và đầu cơ:

Đầu tư: Thông thường các nhà đầu tư sẽ dựa trên những phân tích cơ bản để xem xét đầu tư hay không. Nhà đầu tư thường theo đuổi các khoản đầu tư ít rủi ro và thời gian đầu tư thường rất dài. 

Đầu cơ: là hành vi của 1 người dựa trên thị trường đang đi xuống để tích lũy, thu mua vật phẩm, hàng hóa và bắt đầu bán ra khi thị trường ổn định trở lại.

Bạn có thể bắt gặp cả nhà đầu tư và nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán.  

Theo nhà đầu tư đại tài Warren Buffet, ông đã đưa ra một cách giải thích để phân biệt sự khác nhau giữa đầu tư và đầu cơ như sau:

“Cách thực sự đơn giản phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ là kiểm tra xem bạn có quan tâm ngày mai thị trường có mở cửa hay không.

Khi tôi mua một cổ phiếu, tôi sẽ không bận tâm đến chuyện họ có đóng cửa thị trường chứng khoán trong một vài năm nữa hay không. Tôi quan tâm đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quan tâm đến việc liệu doanh nghiệp ấy có mang lại lợi suất cho mình trong tương lai hay không.

Nếu quan tâm đến thị trường, tôi sẽ là người đầu cơ vì tôi quan tâm đến việc giá lên hay xuống trong phiên ngày mai. Thực sự thì bạn không thể biết chính xác giá có tăng hay không”.

>